آلبوم پیدای پنهان از شاهد سبحانی فر

۳۰دی
آلبوم پیدای پنهان از شاهد سبحانی فر منتشر شد

آلبوم پیدای پنهان از شاهد سبحانی فر منتشر شد

در این مجموعه بابک ریاحی پور، فیروز ویسانلو، مسعود همایونی، همایون نصیری، کریم قربانی، عماد نکویی، مهرداد عالمی، فهام گوهری، بهرنگ نادری، حامد ملک و پیام مصلحی به عنوان نوازنده هنرنمایی داشته اند.