آلبوم پنجره پنهان

۱۱آذر
اثری از «انزو فاواتا»، «سالواتوره مایوره» و «مارچلو پگین»

اثری از «انزو فاواتا»، «سالواتوره مایوره» و «مارچلو پگین»

آلبوم موسیقی «پنجره پنهان»، اثری از «انزو فاواتا»، «سالواتوره مایوره» و «مارچلو پگین» از طریق نشر هرمس منتشر شد. این در حالیست که خرید آنلاین و قانونی این اثر، از طریق سایت «ریتمو» نیز امکان پذیر می باشد.
+جزئیات کامل این اثر به همراه کاورهای آلبوم موسیقی «پنجره پنهان» را در ادامه دنبال کنید