آلبوم پرواز همای

۲۱شهریور
با عنوان «در شب گیسوان تو»

با عنوان «در شب گیسوان تو»

آلبوم «در شب گیسوان تو» نخستین آلبوم رسمی «پرواز همای» خواننده موسیقی ایرانی این هفته رونمایی و همزمان در سراسر کشور، توسط موسسه فرهنگی و هنری «آوای هنر» منتشر می‌شود.
+این اثر شامل هشت قطعه است که اشعار آلبوم از میان آثار شاعرانی چون اخوان ثالث، فاضل نظری، سایه و پرواز همای انتخاب شده‌اند