آلبوم هنارس

۱۶تیر
به آهنگسازی و خوانندگی حسین رضا

به آهنگسازی و خوانندگی حسین رضا

آلبوم «هنارس» اثری تازه به آهنگسازی و خوانندگی حسین رضا، به همت حسین رضا اسدی راهی بازار موسیقی شد.