آلبوم هم سان و هم سکوت

۱۲آذر
«همسان و هم سکوت» از حسین علیزاده و تریو رامبرانت منتشر می شود

«همسان و هم سکوت» از حسین علیزاده و تریو رامبرانت منتشر می شود

آلبوم همسان و همسکوت از حسین علیزاده و تریو رامبرانت از هفدهم دسامبر بر روی پلتفرم های دیجیتالیِ جهان و تا پایان آذرماه در ایران به صورت فیزیکی و دیجیتال قابل خریداری و دانلود خواهد بود.