آلبوم هشت رود

۱۸فروردین
آلبوم «هشت رود» منتشر شد
در قالب 8 قطعه

آلبوم «هشت رود» منتشر شد

آلبوم موسیقی «هشت رود» با هنرمندی «راویان سنتور» مشتمل بر هشت آهنگ بی کلام از دو نوازی سنتور، سازهای کوبه ای و تک نوازی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.