آلبوم نصف النهار مبدأ

۱۱اسفند
«نصف النهار مبدأ» از گروه «پالت» منتشر شد
به عنوان چهارمین آلبوم این گروه

«نصف النهار مبدأ» از گروه «پالت» منتشر شد

چهارمین آلبوم رسمی گروه موسیقی «پالت» با عنوان «نصف‌النهار مبدأ» امروز دوشنبه یازدهم اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر شد.