آلبوم موسیقی کاوه عابدین

۰۸اردیبهشت
کاوه عابدین خبر داد:

کاوه عابدین خبر داد:

آلبوم موسیقی کاوه عابدین پس از ۱۰ سال انتظار سرانجام از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.