آلبوم موسیقی چند مضراب

۰۹تیر
با آثاری از اساتید فقید موسیقی ایرانی

با آثاری از اساتید فقید موسیقی ایرانی

آلبوم موسیقی «چند مضراب» با آثاری از اساتید فقید موسیقی ایرانی، مرتضی محجوبی، ابوالحسن صبا، رضا ورزنده و لطف‌الله مجد، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری چهار باغ بانگ منتشر شد.