آلبوم موسیقی پاپ دنیای تاریک

۰۹اسفند
تازه ترین اثر از «حجت علوی»

تازه ترین اثر از «حجت علوی»

آلبوم موسیقی پاپ «دنیای تاریک» تازه ترین اثر از «حجت علوی»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «نغمه های ماندگار ایرانیان» منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت «ریتمو»، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.