آلبوم موسیقی نوای تنبور

۰۳آبان
چهارمین اثر از «حیدرکاکی» در بازار موسیقی کشور

چهارمین اثر از «حیدرکاکی» در بازار موسیقی کشور

آلبوم موسیقی «نوای تنبور» چهارمین اثر از «حیدرکاکی»، توسط مؤسسه ی فرهنگی و هنری «ماهور»، روانه ی بازار موسیقی شد.
+«نوای تنبور» مجموعه قطعاتی از ساخته های «حیدرکاکی» است که بر اساس موسیقی کهن تنبور و در قالب تکنوازی اجرا شده و فضای ملودیک آن در مایه ی «چهارگاه» و برخی مقامها از موسیقی تنبور است که فواصل آنها منطبق بر چهارگاه بوده و در اوزانِ متنوع ارائه گردیده است