آلبوم موسیقی می عاشقانه

۲۲اسفند
با آواز «حمید اسدشیر»

با آواز «حمید اسدشیر»

آلبوم موسیقی می عاشقانه با آواز حمید اسدشیر از روز شنبه ۱۹ اسفند ماه از طریق فروشگاه های اینترنتی موسیقی منتشر گردیده است.