آلبوم موسیقی عاشق شدم من

۱۸اردیبهشت
از «محمدرضا طیار» توسط مؤسسه ی فرهنگی و هنری «نوخسروانی باربد»

از «محمدرضا طیار» توسط مؤسسه ی فرهنگی و هنری «نوخسروانی باربد»

آلبوم موسیقی «عاشق شدم من» (گلهای ماندگار ۲) از «محمدرضا طیار»، توسط مؤسسه ی فرهنگی و هنری «نوخسروانی باربد»، منتشر شد.