آلبوم موسیقی «شورسو»

۰۴بهمن
به خوانندگی «حامد نصر»

به خوانندگی «حامد نصر»

آلبوم موسیقی «شورسو» به خوانندگی «حامد نصر» منتشر و راهی بازار موسیقی می شود. این در حالیست که فضای این آلبوم، با محوریت دریاچه ارومیه، خلق و تولید شده است.
+نصر: این اثر محصول یک عمر زندگی من در کنار دریاچه ارومیه است