آلبوم موسیقی «رندانه»

۱۵شهریور
روایتی از موسیقی دستگاهی ایران

روایتی از موسیقی دستگاهی ایران

آلبوم موسیقی «رندانه» از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری به عنوان اولین اثر بازسازی گروه «بحر نور» روانه بازار موسیقی شد. آلبوم موسیقی «رندانه» از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری به عنوان اولین اثر بازسازی گروه «بحر نور» مشتمل بر هشت قطعه با اشعاری از حافظ شیرازی و طالب آملی، صدای علی خدایی و تنظیم […]