آلبوم موسیقی درفش کاویانی

۲۲اردیبهشت
«درفش کاویانی» معرفی شد

«درفش کاویانی» معرفی شد

hot-topic-logoآلبوم موسیقی «درفش کاویانی» که شامل شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری است، در دانشگاه تهران معرفی شد و این در حالی بود که شهرام ناظری از سیستم صوتی این دانشگاه رضایت نداشت.
+حضور در جمع دانشجویان، زیباترین لحظه‌های زندگی هنری من است