آلبوم موسیقی از اَرَس

27بهمن
آلبوم از اَرَس اثر سالار زمانیان منتشر شد

آلبوم از اَرَس اثر سالار زمانیان منتشر شد

سالار زمانیان، تازه ترین اثر خود را تحت عنوان از اَرَس به انتشار رسانده که این آلبوم در قالب چهار قطعهء «موومان یک»، «موومان دوم»، «موومان سوم» و «والس» ساخته و پرداخته شده است.