آلبوم فنجون برعکس

۰۲اسفند
اولین آلبوم رسمی «علیرضا روزگار» با عنوان «فنجون برعکس» در بازار موسیقی

اولین آلبوم رسمی «علیرضا روزگار» با عنوان «فنجون برعکس» در بازار موسیقی

نخستین آلبوم رسمی «علیرضا روزگار» با عنوان «فنجون برعکس» از صبح دیروز (۱۳ اسفندماه ۹۴) به همت شرکت فرهنگی هنری «نای و نی» به مدیریت «مهدی کاشی» و شرکت «هنر نمای پارسیان» در سراسر کشور منتشر شد.
+کاورهای آلبوم «فنجون برعکس» را در ادامه ببینید