آلبوم «فرشته زمینی»

۱۳مرداد
اولین آلبوم خواننده جوانمرگ دو سال پس از فوتش منتشر می‌شود

اولین آلبوم خواننده جوانمرگ دو سال پس از فوتش منتشر می‌شود

آلبوم «فرشته زمینی» دو سال پس از فوت حامد هاکان، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ منتشر خواهد شد.