آلبوم عاشقانه از سان بند

۰۶اسفند
آلبوم عاشقانه از سان بند منتشر شد

آلبوم عاشقانه از سان بند منتشر شد

گروه موسیقی سان بند، اولین اثر رسمی خود را در قالب آلبومی با عنوان عاشقانه منتشر کرده اند که این اثر در فضایی از موسیقی پاپ و در قالب ۱۲ قطعه منتشر کرده اند.