آلبوم ضیافت ریتم

۱۶آذر
داریوش اسحاقی «ضیافت ریتم» را منتشر کرد
در قالب تکنوازی تمبک

داریوش اسحاقی «ضیافت ریتم» را منتشر کرد

آلبوم تنبک نوازی «ضیافت ریتم» با اجرای داریوش اسحاقی، توسط شرکت آوای چکاد راهی بازار موسیقی شد.