آلبوم صدای پای عشق

۱۳مرداد
انتشار آلبوم «صدای پای عشق» به تعویق افتاد
سومین اثر مهدی سپهر

انتشار آلبوم «صدای پای عشق» به تعویق افتاد

انتشارِ سومین آلبوم مهدی سپهر با نام «صدای پای عشق» به دلیلِ مسائل اجتماعی و همدردی این خواننده با مردمِ شریف خوزستان به زمان دیگری موکول شد.