آلبوم شیوشگان

۲۰تیر
آلبوم شیوشگان از مسعود نکویی منتشر شد
با ترانه هایی محلی

آلبوم شیوشگان از مسعود نکویی منتشر شد

آلبوم موسیقی کُرالِ «شیوشگان» از مسعود نکویی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نسل مهر کرمان راهی بازار موسیقی شد.