آلبوم شاه ختایی

۲۷اسفند
آلبوم نغمات قدیمی موسیقی شمال خراسان منتشر شد

آلبوم نغمات قدیمی موسیقی شمال خراسان منتشر شد

آلبوم «شاه ختایی»، به عنوان دومین آلبوم از مجموعه مقام های موسیقی شمال خراسان به روایت ساز دوتار با مجوز دفتر کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.