آلبوم سوان

۱۴شهریور
یادآوری خاطرات مشترک

یادآوری خاطرات مشترک

«سوان» عنوان یکی از جدیدترین آثار موسیقایی است که از روز یکشنبه چهاردهم شهریورماه توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» در بازار موسیقی منتشر می شود. آلبوم موسیقی «سوان» که حاصل دونوازی اصلانیان گورگن و بهنام معصومی است از روز یکشنبه ۱۴ شهریور توسط موسسه فرهنگی نغمه حصار منتشر می شود. این آلبوم سال ۱۳۹۰ […]