آلبوم سنه گوره

۲۰مهر
از سوی آوای نکیسا

از سوی آوای نکیسا

تاره ترین آلبوم رحیم شهریاری خواننده بنام آذری با عنوان «سَنَه گُؤره» از سوی آوای نکیسا در بازار موسیقی کشور منتشر شد.