آلبوم ساعت فراموشی

۰۳تیر

در گفتگو با موسیقی ایرانیان عنوان شد

تازه ترین آلبوم رضا یزدانی به زودی از طریق شرکت هنرنمای پارسیان وارد بازار موسیقی کشور می شود