آلبوم زندگی کن از رضا صادقی

۲۵اسفند
آلبوم زندگی کن از رضا صادقی منتشر شد

آلبوم زندگی کن از رضا صادقی منتشر شد

زندگی کن نام اثریست تازه از آقای مشکی پوش، که در فضایی از موسیقی پاپ و در قالب ۱۴ قطعه به اجرا در آمده است.