آلبوم رنگ در رنگ

۱۴شهریور

دموی این آلبوم را از موسیقی ایرانیان ببینید/ با همکاری پژمان حدادی و مهدی امینی

آلبوم موسیقی «رنگ در رنگ» منتشر می‌شود، در ادامه می توانید دمویی از این آلبوم را از موسیقی ایرانیان بشنوید