آلبوم رضا صادقی

۱۰آبان
در برنامه «شب موسیقی» عنوان شد:

در برنامه «شب موسیقی» عنوان شد:

رضا صادقی با عاشقانه و پاییزی خواندن آلبوم تازه خود گفت با این کار به فصلی تازه از فعالیت‌هایش وارد شده است.