آلبوم دو نوازی رهگذر نامنتظر

۱۱اسفند
آلبوم رهگذرِ نامنتظر از سیامک جهانگیری و فرزاد فضلی منتشر شد

آلبوم رهگذرِ نامنتظر از سیامک جهانگیری و فرزاد فضلی منتشر شد

دوئت کلارینت و پیانوی سیامک جهانگیری و فرزاد فضلی، در قالب آلبومی تحت عنوان رهگذرِ نامنتظر به انتشار رسیده است که این اثر در فضایی از موسیقی کلاسیکال-نیوایج، با چیدمانی ۱۱ قطعه ای به اجرا در امده است.