آلبوم خلوت بی زمان از گروه گاه

۱۱اسفند
آلبوم خلوت بی زمان از گروه گاه منتشر شد

آلبوم خلوت بی زمان از گروه گاه منتشر شد

گروه موسیقی گاه، یک مجموعه دو نفره متشکل از حمید مرادیان (سنتور) و بابک کوهستانی (ویولا) است که آلبوم خلوت بی زمان را بعنوان دومین اثر پس از آلبوم باغ های معلق انگور، تولید و منتشر کرده اند.