آلبوم حافظ خوانی از علی رستمیان

۰۲بهمن
آلبوم حافظ خوانی از علی رستمیان منتشر شد

آلبوم حافظ خوانی از علی رستمیان منتشر شد

حافظ خوانی نام اثریست تازه به آهنگسازی و آواز علی رستمیان و تنظیم حسین فاضل که در قالب ۹ قطعه -تصنیف و یک آواز دشتی- به اجرا در آمده است.