آلبوم تماس از حمید عسکری

۲۸فروردین
با عنوان «تماس» و تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری

با عنوان «تماس» و تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری

«حمید عسکری» خواننده بنام موسیقی پاپ کشورمان، به احتمال قوی اواسط اردیبهشت ماه تازه ترین آلبوم خود را راهی بازار موسیقی کشور خواهد کرد.
+عسکری اول خرداد ماه امسال در تهران به روی صحنه خواهد رفت