آلبوم بی گاهان

۱۳شهریور
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای ساز خورشید

توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای ساز خورشید

آلبوم بی گاهان اثر تازه پشنگ کامکار، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای ساز خورشید منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.