آلبوم بی سخن از گروه موسیقی رامشگران

۰۹بهمن
آلبوم تصویری بی سخن از گروه رامشگران منتشر شد

آلبوم تصویری بی سخن از گروه رامشگران منتشر شد

بی سخن آلبومیست تصویری از کنسرت گروه موسیقی رامشگران به سرپرستی سعید قربانی آهنگساز و نوازنده سنتور که با رپرتواری از موسیقی ردیف دستگاهی به اجرا در آمده است.