آلبوم «به رنگ خواب»

۲۴آذر
انتشار آلبوم «به رنگ خواب» در بازار موسیقی کشور

انتشار آلبوم «به رنگ خواب» در بازار موسیقی کشور

این آلبوم نخستین اثر تالیفی در حوزه موسیقی درمانی با محوریت سازهای ایرانی و بر اساس نظریات پزشکان و دانشمندان ایران قدیم و علم روز موسیقی درمانی ویژه خواب عمیق و آرامش است.