آلبوم بر بال نغمه ها

۲۲تیر
آلبوم موسیقی «بر بال نغمه‌ها» منتشر شد
اثری از فریبرز فرهنگ مهر، با همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده

آلبوم موسیقی «بر بال نغمه‌ها» منتشر شد

آلبوم موسیقی «بربال نغمه‌ها» به هنرمندی فریبرز فرهنگ مهر و با همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده از سوی نشر رادنواندیش منتشر شد.