آلبوم برف کنج

۱۸بهمن
آلبوم برف کُنج از چکاد فشارکی منتشر شد

آلبوم برف کُنج از چکاد فشارکی منتشر شد

آلبوم تازه چکاد فشارکی، آهنگساز و نوازنده کمانچه، تحت عنوان برف کنج، با تکنوازی کمانچه این هنرمند و در فضایی از موسیقی کلاسیک ایرانی به اجرا در آمده که شامل ۱۹ قطعه است.