آلبوم بداهه نوازی سه تار اوقات

۰۱خرداد
از «مقداد شاه حسینی»

از «مقداد شاه حسینی»

آلبوم بداهه نوازی سه تار «اوقات» از «مقداد شاه حسینی»، توسط شرکت «نو نوای شب کویر»، راهی بازار موسیقی شد.