آلبوم بالزن از گروه بالزن

۱۱اسفند
آلبوم بالزن از گروه موسیقی بالزن منتشر شد

آلبوم بالزن از گروه موسیقی بالزن منتشر شد

آلبوم بالزن را می توان انتخابی مناسب برای مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی‌های نوگرا دانست که بیس موسیقی آن الکترونیک است و گاهی ساز گیتار الکتریک نیز در آن شنیده می‌شوند.