آلبوم بار دگر از آرش قاسمی

۰۵آبان
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری میراث نغمه های کهن

توسط مؤسسه فرهنگی و هنری میراث نغمه های کهن

آلبوم بار دگر از آرش قاسمی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری میراث نغمه های کهن منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت ریتمو، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.