آلبوم اینجه اینجه

۲۵آذر
آلبوم «اینجه اینجه» با صدای آیهان منتشر شد

آلبوم «اینجه اینجه» با صدای آیهان منتشر شد

دومین آلبوم رسمی آیهان (خواننده موسیقی آذربایجانی) به نام «اینجه اینجه» شامل ۹ قطعه شاد آذری منتشر شد.