آلبوم از کوچ تا رهایی

۲۲مرداد
در چهار موومانِ غم، حیرت، اضطراب و رهایی

در چهار موومانِ غم، حیرت، اضطراب و رهایی

آلبوم «از کوچ تا رهایی» با آهنگسازی «ستار هوشیاری‌پور» و خوانندگی «وحید تاج» در چهار مومانِ روزگار با غم، حیرت، اضطراب و رهایی منتشر شد.