آلبوم آوازهای گمشده۱

۲۹خرداد
با صداهای ماندگار آواز خوانان فقید موسیقی ایرانی

با صداهای ماندگار آواز خوانان فقید موسیقی ایرانی

آلبوم «آوازهای گمشده۱» با صداهای ماندگار آواز خوانان فقید موسیقی ایرانی، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «چهار باغ بانگ» منتشر شد.