آلبوم آن روزها

۱۴دی
از سوی مؤسسه ی فرهنگی و هنری «ماهور»

از سوی مؤسسه ی فرهنگی و هنری «ماهور»

آلبوم موسیقی ایرانی «آن روزها»، اثر تازه ی «احسان ذبیحی فر»، با خوانندگی «مجتبی عسگری»، «فریدون پور رضا»، «بهرام باجلان» و «وحید تاج»، از سوی مؤسسه ی فرهنگی و هنری «ماهور» منتشر شد.