آق نور مرتضی گودرزی

۰۶آذر
انتشار «آق نور» مرتضی گودرزی
به یاد مادر جان...

انتشار «آق نور» مرتضی گودرزی

مرتضی گودرزی موسیقی دان، نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی در سوگ مادر بزرگ مادری اش، قطعه «آق نور» را نواخت.