آقاوردی پاشایف

۲۵دی
آثار حسین دهلوی در آذربایجان اجرا می شود/ طرح چند نکته فرهنگی

آثار حسین دهلوی در آذربایجان اجرا می شود/ طرح چند نکته فرهنگی

رهبر ارکستر ملی کشور جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر ملی ایران از تجربه حضور دوباره خود در این مجموعه ایرانی سخن گفت.