آشکار نهان

۰۵شهریور
با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

«آشکار نهان» با صدای «سینا سرلک» خواننده موسیقی ایرانی، منتشر و در دسترس مخاطبین موسیقی ایرانیان قرار گرفت.
+«آشکار نهان» را آنلاین بشنوید و دانلود کنید