آسمانخراش

۲۹تیر

معمار آسمان‌خراش‌های مشهور جهان درگذشت

معمار آسمان‌خراش‌های مشهور جهان درگذشت